Systém volby

Cenu může získat kterákoli desková nebo karetní hra, která se dováží do České republiky. Jednorázové dovozy několika kusů her nelze považovat za dovážení, cílem ceny je propagovat kvalitní hry, které jsou dostupné pro nejširší veřejnost. Nemohou být zařazeny rozšiřovací sady. Volba probíhá ve dvou kolech:

  • Nominace
  • Volba hry roku

Nominace

Nominace vzniká na základě seznamu her, který je vytvořen ve spolupráci s dovozci her. V prvním hlasování každý z členů rozdělí maximálně 18 bodů mezi hry, které považuje za hodné nominace. Jedné hře smí přidělit nejvýše 3 body. Na základě tohoto předběžného hlasování je sestaven seznam nominovaných her. Přesný počet nominovaných her není stanoven. Seznam nominovaných her je oficiálně oznámen během slavnostního zahájení Olympiády duševních sportů.

Volba Hry roku

Z nominovaných her je vybrána vítězná hra pomocí Preferenčního hlasovacího systému. V druhém kole je možné, ba dokonce žádoucí, aby členové Akademie hre před hlasováním podrobně diskutovali o svých hlasovacích preferencích. Pokud je to možné zúčastní se členové Akademie her společného zasedání před tím, než odevzdají své hlasy. Zasedání se většinou koná v předvečer vyhlášení vítězné hry.

Podrobnosti o Preferenčním hlasovacím systému.