Preferenční hlasovací systém

Hlasující umístí hry na pomyslné stupně vítězů se čtyřmi stupni: 1. místo, 2. místo, 3. místo, další. Systém vybere tu hru, která je podle mínění většiny lepší než každá jednotlivá jiná hra. Výhodou je, že na kterýkoliv stupínek lze umístit jakýkoliv počet her.

Podrobnosti určení vítěze

Vyhodnocování je vlastně jakýsi malý turnaj, kde kandidáti (tj. nominované deskové hry) bojují systémem každý s každým proti sobě. Pro každý takovýto souboj je spočteno, kolik lidí umístilo na svých stupních jednoho kandidáta výše než druhého. Ve většině reálných případů vyjde z tohoto pomyslného turnaje jednoznačný vítěz. Metoda se nazývá Condorcetova metoda podle matematika a filozofa Marquise de Condorcet, který ji vymyslel. V případě remízy je třeba použít jeden ze systémů, z nichž jedním z nejpoužívanějších je Schulzova methoda. V nejběžnějším případě remízy, kdy jde o cyklus tří kandidátů je tato metoda ekvivalentní tomu, že se rozhodne tak, že se z cyklu vymaže ta část, pro kterou hlasovalo nejméně hlasujících.

Příklad 1: Vyhodnocujeme souboj hry A a hry B. Hru A umístilo 6 hlasujících na svých stupních výše než hru B, 7 hlasujících ji dalo na stejný stupínek jako hru B a 3 hlasující ji dali níže. Souboj tedy dopadl 6:3 ve prospěch hry A a hra A má na svém kontě jedno vítězství v pomyslném turnaji.

Příklad 2: Druhotné kritérium. Hry A, B a C mají stejný počet výher a porazily se do kruhu. Skóre jsou následující: A vs. B 10:2, B vs. C 8:5, C vs. A, 6:5. Pro výhru C nad A hlasovalo jen 6 hlasujících, pro ostatní více (10 a 8). Pro účely rozhodnutí se tedy hledí jen na to, že A je lepší než B a B je lepší než C. Vyhraje tedy hra A.

Poznámky:

  • Shulzova metoda je v rámci našeho hlasování ekvivalentní další používané metodě, Tindermanově Ranked Pairing. Je proto jedno, kterou použijeme.
  • Pro zajímavost: International Gamers Awards používá velmi podobnou metodu Single transferable vote (viz). Jde rovněž o Preferenční hlasovací systém, a proto má k námi použité metodě blízko a ve většině reálných případů i stejný výsledek. Byla ale zkonstruována především pro proporcionální hlasovací systémy (například volby do parlamantu) a z hlediska určení jednoho výherce je podle našeho názoru mírně horší (nesplňuje Condorcetovo kritérium, které je v našem případě rozumným požadavkem). Všeobecně však nelze podle Arrowovy věty teoreticky určit nejlepší hlasovací systém.